Home

Maassluis, 15 januari 2020

Beste Docenten en Cursisten van Kunst en Cultuur Academie, 

Het stond niet in de samenvatting, maar Mark Rutte zei het echt: Lokaties voor kunst en cultuurbeoefening kunnen weer open. Ook ’s-avonds.

Zo staat het nu ook uitgewerkt op de Overheidssite voor coronamaatregelen. 

Dus vanaf maandag 17 januari a.s. starten de cursussen weer!

Wij vragen hierbij de Docenten om via App-groepjes hun cursisten hierover te berichten. 

De Coronamaatregelen die nog vereist zijn, zijn nagenoeg gelijk aan die in het najaar van vorig jaar:

 • Mondkapjes verplicht bij binnenkomst en nu ook – zo mogelijk – tijdens de lessen;
 • QR-code check bij binnenkomst;
 • 1 ½ meter afstand;
 • Aandacht voor ventilatie en ook ramen weer sluiten.

Wij zijn blij weer te kunnen starten en kijken uit naar de ontmoetingen en de creatieve sfeer in ons gebouw aan de IJsvogelstraat 2.
Wilt u doorgaan na 12 lessen, vergeet u niet op te geven voor de volgende 12 lessen.
Bloemschikken begint woensdag 19 januari op de normale lestijden.
De seizoenen blijven op de vastgestelde datum staan.

Terzijde een verhuisdatum is nog niet in zicht en sloop van het pand is nog niet aan de orde! 

Heel veel plezier met de cursussen. 

Met hartelijke groet,
Kunst en Cultuur Academie/Jeugdacademie Klei en Kleur, 

Corien Robbemond, Johan van der Meer, Marina van der Ven, Will van der Velde, Leo Lauwaars

 

 

 

 

 

Maassluis, december 2021

Beste Cursisten en Docenten van de Kunst en Cultuur Academie,

De zaterdagavond 18 december j.l. afgekondigde maatregelen voor een totale lock-down tot 14 januari 2022 treffen ook het programma van de Academie.
Hierdoor vervallen vanaf maandag 20 december 2021 tot vrijdag 14 januari 2022 alle lessen en workshops. Ook het Klaphuys op woensdagmiddag kan geen doorgang vinden tot 14 januari 2022.
Ondanks de beperkende maatregelen wensen wij u een mooi Kerstfeest en een gezellige jaarwisseling.

Met hartelijke groet,
Het bestuur van de Kunst en Cultuur Academie,

Leo Lauwaars, Corien Robbemond, Marina van der Ven, Johan van der Meer en
Will van der Velde.

 

 

Maassluis, november 2021

Beste Cursisten en Docenten van de Kunst en Cultuur Academie,

De vrijdagavond 26 november j.l. afgekondigde maatregelen voor de corona-bestrijding zijn nodig,
maar treffen het programma van de Academie wel.Door de vereiste sluiting om 17:00 uur van alles, behoudens enkele specifiek benoemde winkels en
dienstverleners, zal de Kunst en Cultuur Academie vanaf 17:00 uur gesloten zijn.
Hierdoor vervallen vanaf maandag 29 november a.s. tot het einde van het kalenderjaar alle cursussen die na 17:00 uur zouden beginnen. Voor de meeste van deze cursussen vervallen er daardoor twee lessen, waarvoor in overleg gekeken zal worden naar mogelijkheden deze later in te halen.

Alle cursussen overdag zullen wel doorgaan, zij het dat nu de 1 ½ meter afstand ook binnen geldt en dat bij iedere beweging in het gebouw een mondkapje verplicht is. De coronacheck blijft nog steeds verplicht.

Specifiek is reeds met enkele docenten overlegd:
Jeugdacademie: de cursussen eindigen in principe om 16.45 uur, door de docent (Petra Simon) zal getracht worden de cursus van donderdagmiddag te vervroegen of op andere manieren de

 • gemiste lesuren te compenseren.
 • Bloemschikken: de docent (Ria den Hartog) zal overleggen met de woensdagavondgroep over
  een tijdstip overdag op woensdag of donderdag.
 • Bloemschikken Seizoenen op 15 december 2021: het bestuur en de docent (Ria den Hartog) overleggen over de aanpak hiervan.
 • Het Klaphuys is geïnformeerd omtrent de 1,5 meter afstand en dus een beperking tot circa 10 aanwezigen en de mondkapjesplicht.

Mochten docenten van vervallen cursussen in overleg met cursisten nog mogelijkheden vinden om binnen de tijdgrens een oplossing te vinden, dan verneemt het bestuur dit gaarne in verband met logistieke en administratieve redenen. Naar verluid heeft dit bij Keramiek reeds plaatsgevonden.

Weliswaar bedrukt door deze ingrepen, blijven wij werken aan verhuizing naar de nieuwe locatie bij Koningshof/Bibliotheek. Er moet nog veel werk verzet worden, maar voorzichtig denken wij aan een laatste cursusweek van dit lopende seizoen op de nieuwe locatie.

Veel gezondheid en moed gewenst, met hartelijke groet,

Het bestuur van de Kunst en Cultuur Academie,
Corien Robbemond, Marina van der Ven, Johan van der Meer, Will van der Velde, Leo Lauwaars 

 

Maassluis, 5 november 2021

Beste Cursisten en Docenten, 

Deze week heeft de regering een aantal maatregelen afgekondigd boven de nog steeds geldende.
Wij denken dat deze maatregelen de voortgang van de cursussen niet belemmeren.
Maar wel is expliciet de verplichting opgenomen dat voor “georganiseerde kunst en cultuur beoefening,
zoals muziekles en schilderles”  een Corona-check verplicht is.
Deze verplichting steunt op de tijdelijke Corona-wet. 

Praktisch betekent dit dat zaterdag 6 november a.s., de gehele week van 8 november a.s.
en voor Bloemschikken op woensdag 17 november a.s. een bestuurslid nabij de entree aanwezig is om de
Corona-check te bekijken en dit per cursist vast te leggen, zodat de hierna volgende weken hierop gesteund kan worden.

De Corona-check gaat middels toetsing van de QR-code op de mobiele telefoon of middels het tonen van de
inentingsbewijzen. Wanneer de check in orde is, bestaat er binnen geen mondkapjesplicht.
Helaas moet de toegang geweigerd worden wanneer de check niet in orde is. 

Voorts vragen wij jullie dringend om aan het volgende aandacht te geven:

 1. Wanneer je verdachte verschijnselen bij je zelf onderkent, kom dan niet naar de cursus en geef een berichtje
  aan de docent met de reden van je afwezigheid.
 2. Het is je eigen verantwoordelijkheid een zelftest te doen en eventueel een test bij huisarts/GGD aan te vragen.
 3. Probeer tijdens je bezoek aan het gebouw in de IJsvogelstraat een zekere afstand tot mede-aanwezigen te houden.
 4. Ontsmettingsmiddelen staan weer gereed bij de ingang en wees zorgvuldig met afwassen. 

In principe volgt de KCA de maatregelen die rond corona door de regering genomen zijn en zullen worden.
Wij hopen dat het hierbij blijft, maar niet is uit te sluiten dat wij later met straffere regels worden geconfronteerd.
Wij zullen dan direct jullie per mail informeren. 

Met vriendelijke groet,
Kunst en Cultuur Academie/Jeugdacademie Klei en Kleur
Corien Robbemond, Marina van der Ven, Johan van der Meer, Will van der Velde, Leo Lauwaars

 

 

 

Open huis bij de Kunst en Cultuur Academie

Op donderdag 9 september a.s. is er van 19.00 tot 21.00 uur een ontvangst voor alle huidige en toekomstige cursisten in het gebouw aan de IJsvogelstraat 2 te Maassluis. Op deze avond wordt werk tentoongesteld van docenten en cursisten. U kunt hun creaties bewonderen en onder het genot van een kopje koffie of thee de gezellige sfeer van de Kunst en Cultuur Academie proeven.  Dit met de in acht te nemen Corona regels.
De verbouwing van de Koningshof, onze toekomstige locatie, heeft vertraging en de verhuizing zal in de herfst van dit jaar nog plaatsvinden.

Ons programma omvat een breed pakket van cursussen en workshops zoals: verschillende schilder- en tekentechnieken, fotografie, quilten, bloemsierkunst, keramiek, beeldhouwen,  jeugdcursussen,  kunstgeschiedenis en workshops  zilversieraden maken en beeldhouwen. Nieuw is een tekencursus voor de jeugd van 12 tot 16 jaar.

Kom donderdag 9 september naar de Kunst en Cultuur Academie en laat u inspireren.

n.b. De cursus bloemschikken van de woensdag- middag en avond begint
14 dagen later op 6 oktober. Deze les wordt in december weer ingehaald.

Informatie kunt u ook vinden op: www.KunstenCultuurAcademie.nl

 

 

 

 

 

Maassluis, 12 augustus 2021

Beste Cursisten van de Kunst en Cultuur Academie,

Hoewel wij tijdens de laatste lessen midden mei j.l. stellig hebben verteld dat het nieuwe seizoen op de locatie aan de Uiverlaan 20 zal starten, hebben wij daarbij een kleine kans open gelaten dat er misschien toch nog enige vertraging kan optreden.

En dat is helaas het geval.
De Gemeente heeft plannen om Koningshof en Bibliotheek tot een bruisend cultuurhuis te maken, hetgeen een verstrekkende verbouwing vraagt. In de aanloop daar naar toe krijgen wij wel – vermoedelijk in het najaar 2021 – de twee beoogde lokalen van resp. 63 en 87 m2 ter beschikking. 

De start van het seizoen 2021/2022 zal dan ook plaatsvinden in ons gebouw aan de IJsvogelstraat 2. Eerste cursusdag is maandag 13 september 2021. 

Wij overwegen nog een Open Avond te organiseren op donderdag 9 september a.s.,
hierover zullen wij jullie nog berichten.   

Wij wensen jullie nog een goede en gezonde zomer toe! 

Met hartelijke groet,
Bestuur Kunst en Cultuur Academie,

Corien Robbemond, Marina van der Ven, Johan van der Meer,
Will van der Velde, Leo Lauwaars

 

Maassluis, 20 april 2021

Beste Cursisten en Docenten, 

Afsluiting van het seizoen 2020/2021
Ook de persconferentie van afgelopen dinsdagavond was weer onzekerheid alom. Maar er zijn ook
wat lichtpuntjes: velen van ons hebben hun eerste vaccinatieprik gescoord, we mogen weer wat
normaler winkelen en in de middag bij lekker weer toch een terrasje pikken. 

Onze Kunst en Cultuur Academie houdt vast aan één afsluitende les in de week van 17 mei a.s.,
dat is dus één les op het dagdeel zoals dit gebruikelijk was toen wij nog voluit konden gaan.

Half maart schreven wij hierover:
Een kleine opdracht om toch nog even de creativiteit te prikkelen,
Presentatie door een bestuurslid van het Programmaboekje voor 2021/2022 met een inkijkje in de
plannen voor de nieuwe locatie,
Gezellig onderling napraten over ieders belevingen en elkaar een goede zomer te wensen.

Wij rekenen op jullie komst; graag een eventuele verhindering aan de docent doorgeven.

Nieuwe locatie en verhuizing
Het leek erop dat het ook met de nieuwe locatie onzekerheid alom was, maar er gloort hoop dat wij
begin september de gebouwen van Koningshof en Bibliotheek kunnen betrekken met twee vaste lokalen
en een separate werkruimte voor keramiek.
Wij rekenen dus echt op een Afscheid van de Puntdakjes (en de hazen op het grasveld)!

Over de verhuizing zullen wij jullie nog nader berichten, en dan vooral over alles wat wij niet willen verhuizen.
Denk er aan om bij de laatste les in de week van 17 mei a.s. jullie werkstukken die nog in de IJsvogelstraat
zijn mee te nemen. 

Restitutie lesgeld
Evenals vorig jaar zullen de betaalde lesgelden voor de niet gegeven cursussen terug betalen en wel op
vrijdag 23 april a.s. Bij de berekening van de restitutie is een afslag voor doorlopende kosten van de
Academie van 30% toegepast. Mocht iemand bereid zijn af te zien van de restitutie dan horen wij dit graag
per ommegaande; het zou ons zeer helpen de kosten van verhuizing en inrichting te dekken.

Programmaboekje voor het seizoen 2021/2022
Het programma voor het volgende seizoen is al vrijwel gereed; alle docenten zijn er weer,
behalve Bernadet van Doren. Wij zullen tijdens de cursussen op maandag 17 mei a.s. dus afscheid nemen
van Bernadet, maar wij zijn blij dat wij een goede opvolgster te hebben gevonden.

Willen jullie de inschrijfformulieren – of via de website – bij de laatste les weer invullen? Wij hopen met jullie
dat de Academie dan weer op volle kracht een inspirerend en creatief seizoen in september a.s. kan opstarten. 

Houd je taai, haal zo gauw mogelijk de prikken en dan met een hartelijke groet tot het nieuwe seizoen. 

Kunst en Cultuur Academie/Jeugdacademie Klei en Kleur, 

Corien Robbemond, Marina van der Ven, Johan van der Meer,
Will van der Velde, Leo Lauwaars

Maassluis, 20 maart 2021

Beste Cursisten en Docenten, 

Het bestuur van de Academie heeft geregeld gesproken over wat er dit seizoen nog mogelijk zou zijn.
In ons bericht van medio februari j.l. waren wij nog optimistisch, maar de werkelijkheid heeft ons ingehaald.
Wij hebben moeten vaststellen dat er onvoldoende uitzicht is om in april de cursussen nog te kunnen hervatten en daarna nog een regulier programma starten botst vermoedelijk met andere plannen van een ieder in de buitenlucht.
Voor een gezamenlijke afsluiting van het seizoen op 27 mei a.s. is het niet te verwachten dat wij rond die tijd al met velen in een beperkte ruimte bij elkaar mogen komen. Ook deze geplande bijeenkomst wordt derhalve afgelast.
Jammer, maar wij blijven ideeën ontwikkelen: in de week van 17 mei a.s. (week 20) wordt volgens het
bestaande programma voor iedere groep nog één laatste les georganiseerd in het Gebouw met de Puntdakjes
.
Dit wordt een les waarbij met een beperkte opdracht jullie nog even kunnen proeven aan en genieten van een creatieve “uitspatting” en waarna er nog ruim de tijd is om onderling en met de docent na te praten over ieders beleving van de afgelopen periode. En natuurlijk om elkaar een goede zomer te wensen.

Voor de bloemschik cursisten van Ria den Hartog.
Geef even aan Ria door of je aanwezig bent i.v.m de inkoop van de bloemen. 06-57607783  of riabloemen@telfort.nl

Met de docenten is dit reeds besproken, er zal begin mei a.s. nog een reminder aan jullie gestuurd worden en mogelijk kunnen docenten hier nog een nadere invulling aan geven.
In die week zal het programmaboekje zeker gereed zijn, zal er een presentatie door één der bestuursleden gegeven worden over onze nieuwe locatie in Koningshof/Bibliotheek en kan er ingeschreven  worden op het programma voor volgend seizoen 2021/2022. 

Wij zullen – weer – een restitutie van lesgeld organiseren. Het lesgeld voor de gemiste cursussen verminderd met een afslag van 20% voor doorlopende kosten zal berekend en ongeveer eind april betaald worden. Omtrent de nieuwe locatie verwachten wij zeer binnenkort een definitief besluit van het Gemeentebestuur en onderwijl zijn wij al druk bezig met de inrichting en de verhuizing. Een tipje van de sluier oplichtend, wij gaan twee lokalen betrekken in het gebouw van Koningshof/Bibliotheek aan de voorzijde, gelegen aan de Uiverlaan: één in Koningshof en één in de Bibliotheek. Deze lokalen liggen naast elkaar en hebben onderling een verbinding.
Daarnaast kunnen wij nog andere ruimten benutten. 

Met hartelijke groet en houd het gezond, 
Kunst en Cultuur Academie,
Corien Robbemond, Johan van der Meer, Marina van der Ven, Will van der Velde, Leo Lauwaars

 

Maassluis, 13 februari 2021

Beste cursisten en docenten,

Wij, het bestuur van onze Academie, staan te popelen om de activiteiten weer op te starten.
Om daarmee de prikkelende, creatieve sfeer weer te kunnen proeven en ook de vele fijne contacten met elkaar weer op te pakken.

Maar het is afwachten, nu tot wij op 23 februari a.s. weer nieuws kunnen verwachten voor wat er na
2 maart a.s. weer mogelijk is.
Toch zijn wij voortdurend bezig met de Academie en daarover praten wij jullie graag bij middels dit bericht.
Met de docenten zullen wij na 23 februari a.s. telefonisch contact opnemen om hun wensen en mogelijkheden te bespreken.

Seizoen 2020/2021
Wij hebben een aantal scenario’s hiervoor benoemd, waarbij wij uitgaan van een verlenging van het seizoen tot zaterdag 29 mei a.s.
Zonder onderbreking voor vakanties kunnen wij dan een zo groot mogelijk aantal lessen inhalen.
Hierbij zal er nog wel overleg nodig zijn hoe 2e paas- en pinksterdag ingepast kan worden alsmede Hemelvaartsdag.

A Scholen en musea mogen weer open na 2 maart a.s., dan starten wij op woensdag 3 maart doorlopend      tot 29 mei a.s.  Voor veel lange cursussen hebben wij dan met 13 lessen toch een volledig seizoen kunnen bereiken.
B   Start is later dan 3 maart mogelijk, dan starten wij direct en doorlopend tot 29 mei; niet ingehaalde lessen worden – evenals vorig jaar – gerestitueerd.
C   Wij willen er niet aan denken, maar als het niks wordt voor de zomer, dan restitueren wij de niet genoten lessen.

Dit seizoen willen wij toch graag afsluiten met een bijeenkomst (indien mogelijk)op donderdag 27 mei van 19.00 tot 21.00 uur onder de titel: Afscheid van de Puntdaken.

Verhuizing
Het ziet er naar uit dat binnenkort de afspraken met de gemeente beklonken worden en dat wij met ingang van september 2021 de locatie in Koningshof/Bibliotheek betrekken. Het betreft twee exclusief voor ons beschikbare ruimten aan de voorzijde tussen de twee ingangen (waar tot heden RogPlus zat). Wij beschikken zelfs over een eigen toegangsdeur, maar zullen vooral van de ingang van de Bibliotheek gebruik maken. In de komende maanden wordt er door de gemeente nog een verbouwing van deze ruimte naar onze wensen uitgevoerd en vervolgens zullen wij nog veel omhanden hebben aan inrichting
en daadwerkelijke verhuizing.
Naast de twee ruimten kunnen wij incidenteel ruimte beschikbaar krijgen bij zowel Koningshof en Bibliotheek.

Kortom: wij zitten op een mooie zichtlocatie en behouden onze eigen prikkelende, creatieve sfeer.

 

 
 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Beste cursisten en docenten, 

Was er twee weken geleden een vervelende ontwikkeling met scherpe maatregelen voor twee weken,
zojuist hoorden wij dat het voorzichtig de goede kant op gaat en de scherpere maatregelen niet verlengd worden. 
Dus kunnen de cursussen ( en het Klaphuys) vanaf donderdag 19 november a.s. weer hervat worden.
Uiteraard met handhaving van de gebruikelijke maatregelen: 1 ½ meter afstand, desinfecteren bij binnenkomst, gezondheidsvragen etc, maar ook bij binnenkomst een mondkapje dragen. Slechts wanneer zittend gewerkt wordt, kan een kapje afgezet worden. 
Het bestuur benadert docenten over het inplannen van de gemiste lessen,
wellicht kunnen docenten dit ook reeds met de cursisten bespreken. 
Docenten beschikken over een lijst van cursisten met tel.no., mogelijk is er reeds binnen een groep een “telefoonboom” verspreid. Dit maakt het mogelijk om voor de zekerheid onderling af te stemmen dat de
Kunst en Cultuur Academie en de Jeugdacademie Klei en Kleur weer in bedrijf zijn.

Veel plezier en hartelijke groet, 
Kunst en Cultuur Academie,
Corien, Marina, Johan, Will en Leo

 

 

Beste Cursisten en Docenten,

Na de persconferentie van gisterenavond heeft het bestuur van de KCA de regels nageplozen en gewogen en helaas het besluit moeten nemen de KCA voor twee weken te sluiten.

Dit geldt dus voor de periode van donderdag 5 november tot en met woensdag 18 november 2020.

Helaas, in de regels van 14 oktober j.l. gold nog dat maximaal 30 personen zittend nog mogelijk was; dat is nu beperkt tot uitvaarten en huwelijk (daarbij slechts 20).

Daar bovenop staat de oproep: Blijf zo veel mogelijk thuis.

De Jeugdacademie Klei en Kleur op woensdagmiddag kan gewoon doorgang vinden.

Aangezien gezondheid van u allen van groot belang is, is de keuze gemaakt : better safe dan sorry.
Wij zullen er alles aan doen om de gemiste lessen op een later moment in te kunnen halen.
Let op elkaar, houd contact en wellicht kunnen docenten – voor zover mogelijk – cursisten inspireren en uitdagen om thuis aan de slag te blijven!

Met hartelijke groet,
Kunst en Cultuur Academie,

 

De Jeugdacademie bestaat nu een jaar en heeft bewezen dat kinderen er veel plezier in hebben om mee te doen met een van de cursussen . Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen vanaf zeven jaar op woensdagmiddagen deelnemen aan een aantal verschillende activiteiten, zoals het beoefenen van creatieve werkvormen, tekenen, werken met klei en bloemschikken in een workshop van vier keer . Het betreft in totaal per seizoen 24 lessen op de woensdagmiddag uitgezonderd de vakanties. De lessen beginnen half september en eindigen half april.

 

 

Featured Posts

1150 Aquarelleren voor gevorderden

In de lessen word je steeds opnieuw artistiek uitgedaagd met thema’s die door de hele groep worden uitgewerkt. Ieders persoonlijke voorkeuren komen successievelijk aan bod. Daardoor schilder je soms iets wat je niet zelf uitgekozen zou hebben. Dat verbreedt je ...

Lees verder

1140 Schilderen en tekenen

Het maken van een acryl, olieverf of H2Oil schilderij wordt in deze cursus stap voor stap behandeld. Vanaf de tekening, die de basis vormt voor je schilderij, tot de afwerking. Veel aspecten van de schilderkunst passeren de revue. Bijvoorbeeld het ...

Lees verder

1155 Aquarelleren

In de lessen leer je alle aquareltechnieken met thema’s die door de hele groep worden uitgewerkt. Daardoor schilder je soms iets wat je niet zelf uitgekozen zou hebben en zul je verrast zijn door wat je kunt. Je zult zien ...

Lees verder

1130 Vrijschilderen

In deze cursus ben je vrij om naar eigen idee en onderwerp te werken. Zo kun je bijvoorbeeld schilderen met acryl of aquarelverf, tekenen of collages maken. De docent begeleid je individueel en vindt het belangrijk dat je je  eigen ...

Lees verder

1125 Tekenen voor beginners

In deze cursus leer je de basisprincipes van tekenen. Aspecten zoals lijn, vorm, ruimte, licht en donker worden uitgelegd en je gaat daarmee oefenen. Het doel van de cursus is je te laten zien dat je meer kunt dan je denkt. ...

Lees verder