Home

Maassluis, 20 maart 2021

Beste Cursisten en Docenten, 

Het bestuur van de Academie heeft geregeld gesproken over wat er dit seizoen nog mogelijk zou zijn.
In ons bericht van medio februari j.l. waren wij nog optimistisch, maar de werkelijkheid heeft ons ingehaald.
Wij hebben moeten vaststellen dat er onvoldoende uitzicht is om in april de cursussen nog te kunnen hervatten en daarna nog een regulier programma starten botst vermoedelijk met andere plannen van een ieder in de buitenlucht.
Voor een gezamenlijke afsluiting van het seizoen op 27 mei a.s. is het niet te verwachten dat wij rond die tijd al met velen in een beperkte ruimte bij elkaar mogen komen. Ook deze geplande bijeenkomst wordt derhalve afgelast.
Jammer, maar wij blijven ideeën ontwikkelen: in de week van 17 mei a.s. (week 20) wordt volgens het
bestaande programma voor iedere groep nog één laatste les georganiseerd in het Gebouw met de Puntdakjes
.
Dit wordt een les waarbij met een beperkte opdracht jullie nog even kunnen proeven aan en genieten van een creatieve “uitspatting” en waarna er nog ruim de tijd is om onderling en met de docent na te praten over ieders beleving van de afgelopen periode. En natuurlijk om elkaar een goede zomer te wensen.

Voor de bloemschik cursisten van Ria den Hartog.
Geef even aan Ria door of je aanwezig bent i.v.m de inkoop van de bloemen. 06-57607783  of riabloemen@telfort.nl

Met de docenten is dit reeds besproken, er zal begin mei a.s. nog een reminder aan jullie gestuurd worden en mogelijk kunnen docenten hier nog een nadere invulling aan geven.
In die week zal het programmaboekje zeker gereed zijn, zal er een presentatie door één der bestuursleden gegeven worden over onze nieuwe locatie in Koningshof/Bibliotheek en kan er ingeschreven  worden op het programma voor volgend seizoen 2021/2022. 

Wij zullen – weer – een restitutie van lesgeld organiseren. Het lesgeld voor de gemiste cursussen verminderd met een afslag van 20% voor doorlopende kosten zal berekend en ongeveer eind april betaald worden. Omtrent de nieuwe locatie verwachten wij zeer binnenkort een definitief besluit van het Gemeentebestuur en onderwijl zijn wij al druk bezig met de inrichting en de verhuizing. Een tipje van de sluier oplichtend, wij gaan twee lokalen betrekken in het gebouw van Koningshof/Bibliotheek aan de voorzijde, gelegen aan de Uiverlaan: één in Koningshof en één in de Bibliotheek. Deze lokalen liggen naast elkaar en hebben onderling een verbinding.
Daarnaast kunnen wij nog andere ruimten benutten. 

Met hartelijke groet en houd het gezond, 
Kunst en Cultuur Academie,
Corien Robbemond, Johan van der Meer, Marina van der Ven, Will van der Velde, Leo Lauwaars

 

 

Maassluis, 13 februari 2021

Beste cursisten en docenten,

Wij, het bestuur van onze Academie, staan te popelen om de activiteiten weer op te starten.
Om daarmee de prikkelende, creatieve sfeer weer te kunnen proeven en ook de vele fijne contacten met elkaar weer op te pakken.

Maar het is afwachten, nu tot wij op 23 februari a.s. weer nieuws kunnen verwachten voor wat er na
2 maart a.s. weer mogelijk is.
Toch zijn wij voortdurend bezig met de Academie en daarover praten wij jullie graag bij middels dit bericht.
Met de docenten zullen wij na 23 februari a.s. telefonisch contact opnemen om hun wensen en mogelijkheden te bespreken.

Seizoen 2020/2021
Wij hebben een aantal scenario’s hiervoor benoemd, waarbij wij uitgaan van een verlenging van het seizoen tot zaterdag 29 mei a.s.
Zonder onderbreking voor vakanties kunnen wij dan een zo groot mogelijk aantal lessen inhalen.
Hierbij zal er nog wel overleg nodig zijn hoe 2e paas- en pinksterdag ingepast kan worden alsmede Hemelvaartsdag.

A Scholen en musea mogen weer open na 2 maart a.s., dan starten wij op woensdag 3 maart doorlopend      tot 29 mei a.s.  Voor veel lange cursussen hebben wij dan met 13 lessen toch een volledig seizoen kunnen bereiken.
B   Start is later dan 3 maart mogelijk, dan starten wij direct en doorlopend tot 29 mei; niet ingehaalde lessen worden – evenals vorig jaar – gerestitueerd.
C   Wij willen er niet aan denken, maar als het niks wordt voor de zomer, dan restitueren wij de niet genoten lessen.

Dit seizoen willen wij toch graag afsluiten met een bijeenkomst (indien mogelijk)op donderdag 27 mei van 19.00 tot 21.00 uur onder de titel: Afscheid van de Puntdaken.

Verhuizing
Het ziet er naar uit dat binnenkort de afspraken met de gemeente beklonken worden en dat wij met ingang van september 2021 de locatie in Koningshof/Bibliotheek betrekken. Het betreft twee exclusief voor ons beschikbare ruimten aan de voorzijde tussen de twee ingangen (waar tot heden RogPlus zat). Wij beschikken zelfs over een eigen toegangsdeur, maar zullen vooral van de ingang van de Bibliotheek gebruik maken. In de komende maanden wordt er door de gemeente nog een verbouwing van deze ruimte naar onze wensen uitgevoerd en vervolgens zullen wij nog veel omhanden hebben aan inrichting
en daadwerkelijke verhuizing.
Naast de twee ruimten kunnen wij incidenteel ruimte beschikbaar krijgen bij zowel Koningshof en Bibliotheek.

Kortom: wij zitten op een mooie zichtlocatie en behouden onze eigen prikkelende, creatieve sfeer.

Seizoen 2021/2022
Wij gaan ervan uit in principe het huidige programma ook volgend cursusjaar voort te zetten.
Het Programmaboekje zal echter pas eind mei beschikbaar zijn, in ieder geval bij het Afscheid van de Puntdaken. Wel zullen er mogelijk
enkele aanpassingen nodig zijn, omdat wij niet meer over vier lokalen beschikken.De precieze planning wordt nog uitgewerkt en hierover
is overleg met de docenten nodig. Zo zal Het Klaphuys wel meegaan, maar niet op woensdagmiddagen terecht kunnen.

Ook is er helaas een mutatie te melden onder de docenten: Bernadet van Doren (Keramiek) maakt – indien mogelijk – wel het lopend seizoen af, maar kan door drukke werkzaamheden in eigen atelier niet meer als docent ingepland worden. Zeer spijtig, maar wij zijn heel blij hoe zij de Keramiek de afgelopen jaren gestimuleerd heeft. Wij zijn zoekend en in gesprek over opvolging.

Tentoonstelling
Bij de werkplaats van de trekschuit aan de P.J.Troelstraweg 2 hangen nog een groot aantal werken van cursisten.
Deze werkplaats moet eind april ontruimd zijn en daarom zijn wij bezig met de ontmanteling en worden de werken vooralsnog naar de IJsvogelstraat gebracht. Wij zullen berichten wanneer deze opgehaald kunnen worden.

Tenslotte
Zoals velen van jullie ondervonden hebben zal een verhuizing tot een grote opruiming leiden.
Wij werken aan de keuze van wat mee kan en hoe wij met de andere zaken omgaan. Daar komen wij later op terug.

Wij staan open voor alle mogelijke ideeën en suggesties van jullie (en voor opbeurende woorden).
Hopelijk spoedig tot ziens en met hartelijke groet,

Kunst en Cultuur Academie/Jeugdacademie Klei & Kleur
Corien Robbemond, Marina van der Ven, Johan van der Meer, Will van der Velde, Leo Lauwaars

 

 

 

Maassluis, 16 januari 2021

Beste Cursisten, Docenten en Belangstellenden,

Wederom helaas, de corona maatregelen zijn met drie weken verlengd tot 9 februari a.s. De cursussen kunnen  dus tot die tijd niet opgepakt worden. Zodra er zicht is op mogelijkheden zullen wij met de docenten overleggen wat wij nog kunnen doen om zo veel mogelijk lessen toch nog te kunnen realiseren.

Wel is er een sprankje hoop voor de Jeugdacademie: wanneer de basisscholen op maandag 25 januari a.s. weer open mogen gaan, zullen wij met de docenten overleggen of een herstart van de cursussen op woensdagmiddag 27 januari a.s. weer mogelijk is.
Houd je taai en houd goede moed!

Het bestuur van Kunst en Cultuur Academie

Ps Zodra er nieuws is over een verhuizing en het programma voor volgend seizoen zullen wij hierover berichten.

 

Beste Cursisten en Docenten,

Helaas worden wij (weer) overvallen door maatregelen om de verspreiding van het corona-virus
in te dammen. Deze besluiten geven ons een perspectief om begin 2021, in combinatie met vaccinatie,
weer naar “normaal” terug te keren.

Wij moeten daarom besluiten, in navolging van de vanavond bekend gemaakte maatregelen,
de Kunst en Cultuur Academie en dit keer ook de Jeugdacademie Klei en Kleur met ingang van
dinsdag 15 december 2020 te sluiten.

Wij nemen ons voor om het cursusprogramma met ingang van 19 januari 2021 weer voort te zetten en
de gemiste lessen in te halen. Dit zal leiden tot een iets langer seizoen dan gebruikelijk.
Uiteraard is dit afhankelijk van nog aan te kondigen versoepeling van de nu genomen maatregelen.

Wel is denkbaar dat docenten en cursisten dmv digitale communicatie elkaar blijven spreken en prikkelen
tot creatieve prestaties, waarvan de uitkomsten via digitaal beeldmateriaal met elkaar gedeeld kunnen worden.
In ieder geval beschikken de docenten over een lijst van contactgegevens van hun cursisten.

Het bestuur van de Kunst en Cultuur Academie blijft alert om, wanneer het mogelijk is, de draad weer op te pakken.
Maar vooralsnog is het in ieders belang om besmettingsrisico’s zo veel mogelijk uit te bannen.

Wij wensen jullie allen plezierige feestdagen en een goede jaarwisseling en let daarbij op elkaar en blijf gezond!

 
 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Beste cursisten en docenten, 

Was er twee weken geleden een vervelende ontwikkeling met scherpe maatregelen voor twee weken,
zojuist hoorden wij dat het voorzichtig de goede kant op gaat en de scherpere maatregelen niet verlengd worden. 
Dus kunnen de cursussen ( en het Klaphuys) vanaf donderdag 19 november a.s. weer hervat worden.
Uiteraard met handhaving van de gebruikelijke maatregelen: 1 ½ meter afstand, desinfecteren bij binnenkomst, gezondheidsvragen etc, maar ook bij binnenkomst een mondkapje dragen. Slechts wanneer zittend gewerkt wordt, kan een kapje afgezet worden. 
Het bestuur benadert docenten over het inplannen van de gemiste lessen,
wellicht kunnen docenten dit ook reeds met de cursisten bespreken. 
Docenten beschikken over een lijst van cursisten met tel.no., mogelijk is er reeds binnen een groep een “telefoonboom” verspreid. Dit maakt het mogelijk om voor de zekerheid onderling af te stemmen dat de
Kunst en Cultuur Academie en de Jeugdacademie Klei en Kleur weer in bedrijf zijn.

Veel plezier en hartelijke groet, 
Kunst en Cultuur Academie,
Corien, Marina, Johan, Will en Leo

 

 

Beste Cursisten en Docenten,

Na de persconferentie van gisterenavond heeft het bestuur van de KCA de regels nageplozen en gewogen en helaas het besluit moeten nemen de KCA voor twee weken te sluiten.

Dit geldt dus voor de periode van donderdag 5 november tot en met woensdag 18 november 2020.

Helaas, in de regels van 14 oktober j.l. gold nog dat maximaal 30 personen zittend nog mogelijk was; dat is nu beperkt tot uitvaarten en huwelijk (daarbij slechts 20).

Daar bovenop staat de oproep: Blijf zo veel mogelijk thuis.

De Jeugdacademie Klei en Kleur op woensdagmiddag kan gewoon doorgang vinden.

Aangezien gezondheid van u allen van groot belang is, is de keuze gemaakt : better safe dan sorry.
Wij zullen er alles aan doen om de gemiste lessen op een later moment in te kunnen halen.
Let op elkaar, houd contact en wellicht kunnen docenten – voor zover mogelijk – cursisten inspireren en uitdagen om thuis aan de slag te blijven!

Met hartelijke groet,
Kunst en Cultuur Academie,

 

De Jeugdacademie bestaat nu een jaar en heeft bewezen dat kinderen er veel plezier in hebben om mee te doen met een van de cursussen . Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen vanaf zeven jaar op woensdagmiddagen deelnemen aan een aantal verschillende activiteiten, zoals het beoefenen van creatieve werkvormen, tekenen, werken met klei en bloemschikken in een workshop van vier keer . Het betreft in totaal per seizoen 24 lessen op de woensdagmiddag uitgezonderd de vakanties. De lessen beginnen half september en eindigen half april.

 

 

Featured Posts

0150 Aquarelleren voor gevorderden

In de lessen word je steeds opnieuw artistiek uitgedaagd met thema’s die door de hele groep worden uitgewerkt. Ieders persoonlijke voorkeuren komen successievelijk aan bod. Daardoor schilder je soms iets wat je niet zelf uitgekozen zou hebben. Dat verbreedt je ...

Lees verder

Keramiek

Je leert de basistechnieken (waaronder enkele keren oefenen op de draaischijf) waarmee je snel zelfstandig jouw creatieve ideeën in klei kunt vormgeven. In een inspirerende omgeving bouw je objecten op, die daarna in onze professionele oven worden gebakken. De aanwezige ...

Lees verder

0140 Schilderen en tekenen

Het maken van een acryl, olieverf of H2Oil schilderij wordt in deze cursus stap voor stap behandeld. Vanaf de tekening, die de basis vormt voor je schilderij, tot de afwerking. Veel aspecten van de schilderkunst passeren de revue. Bijvoorbeeld het ...

Lees verder

0130 Vrijschilderen

In deze cursus ben je vrij om naar eigen idee en onderwerp te werken. Zo kun je bijvoorbeeld schilderen met acryl of aquarelverf, tekenen of collages maken. De docent begeleidt je individueel en vindt het belangrijk dat je je  eigen ...

Lees verder

0110 Schilderen in thema's

De lessen staan in het teken van beeldende thema’s, die de aanleiding zijn om te schilderen. Zo kan een element uit de kunstgeschiedenis gebruikt worden als uitdaging om je eigen manier van uitdrukken te vinden. Je experimenteert met verschillende materialen ...

Lees verder