Home

Beste Cursisten, Docenten en andere betrokkenen bij het gebouw aan de IJsvogelstraat 2 te Maassluis.
Ongetwijfeld hebben jullie allen vernomen dat de regering heeft opgeroepen ons zo veel mogelijk te beperken in onderlinge contacten. Hiermee moet bereikt worden dat de kans op overdracht van het Corona-virus zo
klein mogelijk wordt. Dit heeft vergaande consequenties voor heel veel instellingen en organisaties.
Het Bestuur van de Kunst en Cultuur Academie heeft besloten zich te voegen naar de dringende adviezen van de regering.
Als gevolg hiervan zullen alle cursussen geen meer doorgang vinden.
Wij vinden dit heel vervelend, maar hopen dat wij op deze manier ook kunnen bijdragen zo snel mogelijk weer de draad kunnen oppakken.
Bestuur van de Kunst en Cultuur Academie,
Leo Lauwaars, voorzitter

 

 

Nieuw programmaboekje 2020 – 2021

Het bestuur van de KCA heeft alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2020-2021 gereed en ons nieuwe programmaboekje, waarin een uitgebreid scala aan creatieve cursussen voor jong en oud staat, ligt klaar om verspreid te worden. Ook dit jaar zijn alle docenten weer zeer gemotiveerd om in september met hun cursisten aan de slag te gaan. Nieuw is een interessante korte cursus over de nazificatie van de politie in Maassluis door Maarten van Buuren. Helaas hebben wij het programmaboekje door de huidige coronamaatregelen niet uit kunnen delen aan de huidige cursisten en belangstellenden tijdens de Salon der Cursisten die eind april gepland was.  Ook zijn de boekjes helaas niet bij de gebruikelijke afhaalpunten zoals o.a. de bibliotheek/kunstuitleen op te halen. Om die reden ligt bij de ingang van de KCA IJsvogelstraat 2 een doos waaruit eenieder een boekje mee kan nemen. Op onze website, www.kunstencultuuracademie.nl is het natuurlijk ook mogelijk om informatie in te winnen en u op te geven voor een cursus. Kent u de KCA nog niet en geïnteresseerd in wat er allemaal gemaakt wordt door de jeugd en volwassenen, dan is vrijdagavond 11 september vanaf 19.00 tot 21.00 uur een goed moment om een kijkje te komen nemen op onze Open Avond. Schroom niet om langs te komen of schrijf in op een van onze creatieve, leerzame en gezellige cursussen.

 

 

De Jeugdacademie bestaat nu een jaar en heeft bewezen dat kinderen er veel plezier in hebben om mee te doen met een van de cursussen . Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen vanaf zeven jaar op woensdagmiddagen deelnemen aan een aantal verschillende activiteiten, zoals het beoefenen van creatieve werkvormen, tekenen, werken met klei en bloemschikken in een workshop van vier keer . Het betreft in totaal per seizoen 24 lessen op de woensdagmiddag uitgezonderd de vakanties. De lessen beginnen half september en eindigen half april.

 

 

Featured Posts

0160 Portrettekenen / Russische iconen

Dit is een combinatie cursus, je kunt portrettekenen en/of icoon schilderen. Portret- tekenen is een kunst op zich. Onder leiding van een ervaren portretkunstenaar leer je hoe de anatomie van een gezicht weergegeven kan worden. En je gaat de uitdaging aan ...

Lees verder

0140 Schilderen en tekenen

Het maken van een acryl, olieverf of H2Oil schilderij wordt in deze cursus stap voor stap behandeld. Vanaf de tekening, die de basis vormt voor je schilderij, tot de afwerking. Veel aspecten van de schilderkunst passeren de revue. Bijvoorbeeld het ...

Lees verder

0150 Aquarelleren voor gevorderden

In de lessen word je steeds opnieuw artistiek uitgedaagd met thema’s die door de hele groep worden uitgewerkt. Ieders persoonlijke voorkeuren komen successievelijk aan bod. Daardoor schilder je soms iets wat je niet zelf uitgekozen zou hebben. Dat verbreedt je ...

Lees verder

0110 Schilderen in thema's

De lessen staan in het teken van beeldende thema’s, die de aanleiding zijn om te schilderen. Zo kan een element uit de kunstgeschiedenis gebruikt worden als uitdaging om je eigen manier van uitdrukken te vinden. Je experimenteert met verschillende materialen ...

Lees verder

0125 Tekenen voor beginners

In deze cursus leer je de basisprincipes van tekenen. Aspecten zoals lijn, vorm, ruimte, licht en donker worden uitgelegd en je gaat daarmee oefenen. Het doel van de cursus is je te laten zien dat je meer kunt dan je denkt. ...

Lees verder