Corona virus

Beste Cursisten, Docenten en andere betrokkenen bij het gebouw aan de IJsvogelstraat 2 te Maassluis.
Ongetwijfeld hebben jullie allen vernomen dat de regering heeft opgeroepen ons zo veel mogelijk te beperken in onderlinge contacten. Hiermee moet bereikt worden dat de kans op overdracht van het Corona-virus zo
klein mogelijk wordt. Dit heeft vergaande consequenties voor heel veel instellingen en organisaties.
Het Bestuur van de Kunst en Cultuur Academie heeft besloten zich te voegen naar de dringende adviezen van de regering.
Als gevolg hiervan zullen alle cursussen geen meer doorgang vinden.
Wij vinden dit heel vervelend, maar hopen dat wij op deze manier ook kunnen bijdragen zo snel mogelijk weer de draad kunnen oppakken.
Bestuur van de Kunst en Cultuur Academie,
Leo Lauwaars, voorzitter

 

 

Nieuw programmaboekje 2020 – 2021

Het bestuur van de KCA heeft alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2020-2021 gereed en ons nieuwe programmaboekje, waarin een uitgebreid scala aan creatieve cursussen voor jong en oud staat, ligt klaar om verspreid te worden. Ook dit jaar zijn alle docenten weer zeer gemotiveerd om in september met hun cursisten aan de slag te gaan. Nieuw is een interessante korte cursus over de nazificatie van de politie in Maassluis door Maarten van Buuren. Helaas hebben wij het programmaboekje door de huidige coronamaatregelen niet uit kunnen delen aan de huidige cursisten en belangstellenden tijdens de Salon der Cursisten die eind april gepland was.  Ook zijn de boekjes helaas niet bij de gebruikelijke afhaalpunten zoals o.a. de bibliotheek/kunstuitleen op te halen. Om die reden ligt bij de ingang van de KCA IJsvogelstraat 2 een doos waaruit eenieder een boekje mee kan nemen. Op onze website, www.kunstencultuuracademie.nl is het natuurlijk ook mogelijk om informatie in te winnen en u op te geven voor een cursus. Kent u de KCA nog niet en ge├»nteresseerd in wat er allemaal gemaakt wordt door de jeugd en volwassenen, dan is vrijdagavond 11 september vanaf 19.00 tot 21.00 uur een goed moment om een kijkje te komen nemen op onze Open Avond. Schroom niet om langs te komen of schrijf in op een van onze creatieve, leerzame en gezellige cursussen.

 

 

De Jeugdacademie bestaat nu een jaar en heeft bewezen dat kinderen er veel plezier in hebben om mee te doen met een van de cursussen . Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen vanaf zeven jaar op woensdagmiddagen deelnemen aan een aantal verschillende activiteiten, zoals het beoefenen van creatieve werkvormen, tekenen, werken met klei en bloemschikken in een workshop van vier keer . Het betreft in totaal per seizoen 24 lessen op de woensdagmiddag uitgezonderd de vakanties. De lessen beginnen half september en eindigen half april.