De Kunst en Cultuur Academie is weer gestart

Vorige week vrijdag was er een Open Avond in het gebouw aan de IJsvogelstraat 2. Het was een mix van docenten en cursisten, maar ook met belangstellenden die de mogelijkheden wilden verkennen en bespreken. Dit leidde tot een heel fijne sfeer van elkaar weer ontmoeten na de abrupte beëindiging in maart j.l., dikwijls onder de uitroep: fijn dat we weer met elkaar aan de slag kunnen. De cursussen zijn merendeels deze week weer begonnen.
Uiteraard met veel aandacht voor de corona maatregelen. Zo zijn er in de zomer enkele proefcursussen gehouden om te zien of en hoe een cursus in een lokaal opgezet kan worden met respectering van de regels. Dat is goed gelukt, waarbij wel de maximale bezetting van een lokaal – en dus van de cursusgroep – enigszins is beperkt.
Toch zijn er bij diverse cursussen nog mogelijkheden om aan te schuiven. Het Programma voor het seizoen 2020/2021 is te vinden op deze website en via de website kan ook ingeschreven worden.
Of kom op één van de cursusdagen eens kijken in het gebouw aan de IJsvogelstraat om kennis te maken met de docent.
Dit geldt ook voor de Jeugdacademie Klei & Kleur op de woensdagmiddagen.

De Jeugdacademie bestaat nu een jaar en heeft bewezen dat kinderen er veel plezier in hebben om mee te doen met een van de cursussen . Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen vanaf zeven jaar op woensdagmiddagen deelnemen aan een aantal verschillende activiteiten, zoals het beoefenen van creatieve werkvormen, tekenen, werken met klei en bloemschikken in een workshop van vier keer . Het betreft in totaal per seizoen 24 lessen op de woensdagmiddag uitgezonderd de vakanties. De lessen beginnen half september en eindigen half april.