De Kelten door Diana de Wild

De Kelten waren in de duizend  jaar voor Christus een machtig volk in het midden van Europa. Zij woonden van Ierland tot Roemenië, zelfs in Turkije woonden Keltische stammen ( de Galaten). Zij hebben nooit een groot rijk gesticht maar leefden in aparte stammen. In deze 4 lezingen vertelt Diana de Wild u over de Keltische kunst, de Keltische mythen en over hun gewoontes en rijke geschiedenis.

 De kosten voor 4 lezingen zijn 50 euro

Geb van Doornik

 
Geb van Doornik is theoloog en predikant. De afgelopen jaren gaf hij voor de Academie verschillende cursussen, zoals over de theologie van Joh. Seb. Bach en over Religiegeschiedenis van het Christendom.
Dit seizoen zal het gaan over ontstaan, historische achtergronden en uitleg van de Bijbel.
Daarbij kan alles ter discussie gesteld worden en mogen alle vragen ter tafel komen. De cursus is niet speciaal bedoeld voor gelovigen, integendeel: iedere belangstellende is hartelijk welkom. 
 De kosten voor 4 lezingen zijn 50 euro .
de eerste lezing start op 5 maart 2019