De KCA in tijden van Corona.

Beste cursisten en belangstellenden,

Nadat we het vorige cursusjaar in maart helaas abrupt hebben moeten beëindigen, zijn we bezig om ons voor te bereiden op het nieuwe cursusjaar. Hierbij werken wij eraan om de regels van het RIVM op te volgen. Zo hebben we posters met de noodzakelijke aanwijzingen opgehangen en de lokalen ingericht volgens de protocollen.

Nadat de cursussen ineens moesten stoppen, hebben gelukkig de docenten bloemsierkunst en beeldhouwen in juni en juli workshops kunnen geven voor cursisten, om zo het jaar toch goed af te sluiten.   Deze workshops hadden zij goed voorbereid volgens de huidige regels en waren een succes, veel cursisten hebben daar enthousiast aan mee gedaan.