Nieuws

Er is momenteel geen actueel nieuws 

Nieuwsarchief:

Lezing over vijf generaties schildersfamilie Brueghel

Kunst en Cultuur Academie en bibliotheek de Plataan Op 26 oktober start de Kunst en Cultuur Academie in samenwerking met de bibliotheek de Plataan het seizoen met een interessante lezing over vijf generaties familie Brueghel.

Voor het eerst zijn  80 schilderijen en prenten van een van de beroemdste families uit de kunstgeschiedenis in het Noord Brabants Museum te bewonderen.  Door de verbanden tussen de verschillende generaties nader te bekijken wordt er ook aandacht besteed aan de Brueghel vrouwen. Zij speelden namelijk een heel belangrijke rol binnen de familie. Wie die krachtige vrouwen zijn dat vertelt kunsthistoricus Hoo Man Chan tijdens de lezing in de bibliotheek in Maassluis. Natuurlijk worden ook internationale topstukken, die voor het eerst samen onder één dak te zien zijn, door hem besproken.

De Brueghels maakten schilderijen die worden bewonderd om hun geestige composities, universele boodschappen en vakmanschap. De onderwerpen variëren van feestelijke bruiloften, bijbel verhalen, ontzagwekkende landschappen en studies van dieren en bloemen. Van generatie op generatie ( 1550-1700) bleef het familiebedrijf een internationaal succes.
De lezing is op 26 oktober van 19:30 tot 21:30 uur aan de Uiverlaan 18, toegang is 10 euro.

   

Expositie Zonnehuis Vlaardingen

Cursisten van de beeldhouwcursus van de Kunst en Cultuuracademie exposeren in het Zonnehuis in Vlaardingen. Er zijn mooie beelden van speksteen en hout te zien. De tentoonstelling duurt van 2 september t/m 20 oktober 2023

Het Zonnehuis
Dillenburgsingel 7
Vlaardingen

Kunst en Cultuur Academie OPEN AVOND

Vrijdagavond 8 september 19:30 tot 21:00 uur starten we het nieuwe seizoen met een open avond.

Volwassenen, maar ook jongeren die geïnteresseerd zijn in een cursus, workshop of lezing nodigen wij van harte uit om op deze avond een kijkje bij ons te komen nemen. Belangstellenden kunnen kennis maken met de docenten van onze gevarieerde cursussen die vanaf half september tot eind april gegeven zullen worden. Zij tonen werkstukken die door hun cursisten gemaakt zijn en informeren u graag over hun vakgebied en wat hun cursus inhoudt.

De Kunst en Cultuur Academie heeft zeven verschillende schilder en tekencursussen in haar programma  staan die door zes docenten gegeven worden. De docente bloemsierkunst biedt drie mooie uiteenlopende cursussen aan, digitale fotografie 2, keramiek 2, quilten 1 en geschiedenis over goden in beeld bestaande uit drie heel interessante lezingen.
Voorts is er een workshop beeldhouwen en één waar een cursist van zilverklei een zilveren sieraad kan maken. Onze geschiedenisdocente vertelt tijdens drie lessen op bijzondere wijze over de Griekse en Romeinse goden.

Met de bibliotheek werken wij heel fijn samen door gezamenlijk de lezingen van de heer Hoo Man Chan in hun mooie locatie te geven. Hij vertelt heel enthousiast, met behulp van een PowerPoint presentatie over een mooie tentoonstelling die komend seizoen in een museum te zien is. U kunt hierna goed geïnformeerd op pad gaan.

Voor de jongeren die graag creatief bezig zijn heeft de Kunst en Cultuur Academie ook veel belangstelling. Zij zijn de toekomst en daarom is het heel belangrijkom voor hen ook leuke schilder- , teken- en creatieve werkvormen cursussen te organiseren. Wij hebben lessen voor drie leeftijdsgroepen zodat er goed op hun ontwikkeling en belangstelling ingespeeld kan worden. De jongste groep is van 7 tot 12 jaar , de middelste is voor 12 tot 15 jarigen en tot slot zijn er lessen voor een groep van 15 jaar en ouder. Afgelopen seizoen hebben wij heel mooie werkstukken van de kinderen kunnen bewonderen. Fantastisch leuk!

Kunst en Cultuur Academie   Koningshoek 93.050  Maassluis                            (achterzijde stadhuis)

 

Maassluis, april 2023

De Kunst en Cultuur Academie maakte dit jaar voor het eerst onderdeel uit van Kunst Route Maassluis 2023.

Hieronder treft u de folder aan.


Maassluis, juni 2022

Verhuizing
Gedurende het seizoen ’22/’23 is de Kunst en Cultuur Academie gehuisvest in de oude
kantine van het stadhuis. We krijgen hier vanaf 19 september tijdelijk de beschikking over drie mooie
lokalen en een keuken met opslagruimte; met andere woorden, we kunnen met voldoende ruimte weer vol enthousiasme aan de slag. Voor onze nieuwe ingang aan de achterzijde wordt een aantal banners met het nieuwe KCA logo geplaatst zodat iedereen onze huidige locatie gemakkelijk kan vinden.


Open middag
Op 10 september organiseerden wij van 10 tot 12 uur een informatieochtend voor volwassenen en jongeren die geïnteresseerd zijn in een cursus beeldende kunst voor beginners of gevorderden. Een kleine greep uit ons programma was: schilderkunst, fotografie, bloemsierkunst, quilten, keramiek, kunstgeschiedenis, edelstenen en zilver. Ook heel belangrijk binnen onze academie: de leuke cursus creatieve werkvormen voor kinderen van 7 tot 12 jaar en de inspirerende cursus tekenen/schilderen voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. 

Deze ochtend lieten onze kundige docenten werkstukken zien die door cursisten gemaakt zijn. Men kon hierdoor een aardige indruk  krijgen van hetgeen er tijdens de lessen zoal gemaakt wordt. Ook informeerden de docenten over de verschillende technieken en mogelijkheden binnen hun cursus. De informatieochtend vond plaats voor onze nieuwe locatie. Er stonden buiten parasols en lange tafels waarop de werkstukken/voorbeelden van de cursisten uitgestald stonden. Een waar kijkgenot. Huidige en toekomstige cursisten werden van harte uitgenodigd om even binnen in ons bijna verbouwde onderkomen een kijkje te nemen.

 


Maassluis, 17 juni 2022

Beste Cursisten en Docenten,

Het gaat toch gebeuren: De Academie gaat verhuizen, maar wel in fasen!

Fase 1:    Wij verlaten de Puntdakjes aan de IJsvogelstraat 2 in juli 2022.

Fase 2:   Wij slaan inventaris en toebehoren op in de voormalige kantine van het Gemeentehuis;
deze ruimte wordt gedurende de zomer conform met ons gemaakte afspraken gereed gemaakt
om vanaf 1 september 2022 met drie lokalen en voldoende opslagruimte in gebruik genomen te
kunnen worden door de Academie voor het seizoen 2022/2023.

Fase 3:    Gedurende juli/augustus 2023 richten wij de beoogde locatie in Koningshof/Bibliotheek   in          conform de plannen die hiervoor reeds ontwikkeld waren. Vanaf het seizoen 2023/2024 zal de Academie dan  gehuisvest zijn in wat het Bruisend Cultuurhuis voor Maassluis moet worden.

Ter toelichting op deze plannen: De noodzakelijke aanpassingen in Koningshof voor inhuizing van de Academie in de zomer van 2022 kunnen niet tijdig gerealiseerd worden.
Maar voor het terrein aan de IJsvogelstraat zijn reeds afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar en vervolgens met slopers en aannemers om de sloop- en bouw-werkzaamheden eind juli 2022 aan te vangen.
Er ontstond dus in toenemende mate tijdsdruk om een potentieel conflict tussen Gemeente en KCA te voorkomen. De afgelopen maanden heeft het Bestuur van de Academie zich ingespannen om zowel dit conflict te voorkomen als een adequate voorziening voor KCA voor het seizoen 2022/2023 te realiseren.

Na verkenning van diverse opties is gekozen voor de door de Gemeente aangeboden voormalige kantine van het gemeentehuis. Deze is gelegen op de begane grond en zal een eigen ingang voor de KCA krijgen.
 Er moeten nog wel de nodige aanpassingen plaatsvinden.

B&W van Maassluis heeft ingestemd met het plan voor realisatie door de Gemeente van de benodigde aanpassingen
van de voormalige kantine en het gebruik door KCA van deze ruimte vanaf 1 september 2022, vooralsnog voor één jaar tenzij een adequate locatie Koningshof/Bibliotheek nog niet beschikbaar is.

Het bestuur van de Kunst en Cultuur Academie vindt de aangeboden – en aan te passen – locatie in het Gemeentehuis met een eigen ingang een goede locatie, centraal gelegen, goed bereikbaar en met parkeerruimte in de buurt in overvloed.

Maar om 20 juli a.s. de IJsvogelstraat 2 ontruimd te hebben moet er nog veel werk verzet worden. Wij vragen hierbij om jullie hulp en assistentie om onderstaand tijdschema te realiseren.

Week 25: vanaf dinsdag 21 juni t/m zaterdag 25 juni wordt ieder verzocht kunstwerken of andere persoonlijke eigendommen bij de Academie te komen ophalen.

Week 26: vanaf maandag 27 juni t/m zaterdag 2 juli inpakken van alle te verhuizen zaken en ontmantelen van mee te nemen stellingmateriaal.

Week 27: op 6 en 7 juli wordt de fysieke verhuizing gepland waarbij assistentie verleend zal worden door de Gemeente met transportcapaciteit en inzet van menskracht. In de voormalige kantine van het Gemeentehuis wordt een ruimte aangewezen voor tijdelijke opslag tot de aanpassingen gereed zijn.

Week 28: op vrijdag 15 juli en zaterdag 16 juli zal er een uitverkoop van de nog resterende inventaris en materialen plaatsvinden; tegen elk aannemelijk bod en op voorwaarde van direct meenemen.

Week 29: Maandag 18 juli wordt er door de Gemeente een container geplaatst ter afvoering van alle overgebleven spullen.

Wij hopen op hulp van velen van jullie om dit krappe tijdschema – ook nog in vakantietijd – te kunnen realiseren. Coördinator van deze operatie is Will van der Velde 06-45879942 en 010-5910501.

Het bestuur van de Academie heeft zojuist een zucht van verlichting geslaakt na deze langdurige periode van onzekerheid.
Wij kijken met jullie uit naar een mooie start op de nieuwe locatie, waarvoor wij in het eerste weekend van september een groot Open huis willen houden.

Met hartelijke groet en wellicht tot spoedig,
Kunst en Cultuur Academie /Jeugd Academie Klei en Kleur,

Corien Robbemond, Johan van der Meer, Marina van der Ven, Will van der Velde, Leo Lauwaars


Maassluis, Maart 2022

Beste Cursisten, 

Het cursusseizoen 2021/2022 loopt binnenkort ten einde. Het was een cursusjaar met vele onzekerheden: wel of niet doorgaan in verband met Corona, welke maatregelen zijn van toepassing en daar nog bovenop een komende verhuizing, waar maar geen schot in komt.

Toch hebben jullie weer gezorgd voor een prikkelende, creatieve sfeer in het gebouw met de puntdakjes. Onder welk dak wij volgend seizoen 2022/2023 zullen starten is nog steeds niet duidelijk: enerzijds wordt onze huidige locatie gaandeweg ontmanteld, maar wij gaan hier pas echt weg wanneer de nieuwe locatie gereed is.

Mocht dat toch binnenkort het geval zijn dan hebben wij nog een grote verhuizing en opruimactie te regelen. Wij zullen jullie daarover ook tijdens de zomer informeren – wanneer er nieuws is – en jullie mogelijk vragen ons te assisteren bij deze operatie.

Wij willen, zoals gebruikelijk het seizoen afsluiten met een Salon der Cursisten op donderdag 21 april 2022 van 19.00 tot 21.00 uur. Wij rekenen op jullie aller komst, te meer daar wij dan afscheid nemen van Ria den Hartog als Docent Bloemschikken na een periode van 25 jaar!

Graag een oproep om tijdens de laatste lessen alvast in te schrijven voor het volgende cursusjaar. Wij zullen zorgen voor inschrijfformulieren. Weliswaar komt het Programmaboekje pas op 21 april a.s. uit, maar het bestaande patroon en ritme van de cursussen blijft nagenoeg gelijk.

Met hartelijke groet,
Kunst en Cultuur Academie,
Corien Robbemond, Marina van der Ven, Johan van der Meer, Will van der Velde, Leo Lauwaars

©2017 - Kunst en Cultuur Academie - Koningshoek 93.050 3144 BA Maasssluis - 0657419216